Müdür Dr. Öğr. Üyesi Ali Özcan

Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ersin Diker

Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Merve Karaçay Türkal

Üye Dr. Umut Denizli

Üye Dr. Öğr. Üyesi Aydanur Aydın

Üye Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Aydın