Kariyer Geliştirme Merkezinde Misyonumuz; öğrencilerimizi staj ve iş imkanları konusunda haberdar etmek, mezunlarla olan köklü bağı canlandırmak, işverenle işe başvuran arasında köprü kurmak Vizyonumuz ise; ülkemizde ve dünyada istihdam edilebilirliği yüksek ve lider mezun adayları yetiştirmek ve onlara rehberlik etmektir.